Հանքարդյունաբերություն

Հանքարդյունաբերություն

Հանքարդյունաբերություն

Լեռնահանքային արդյունաբերությունում՝ լինի դա հանքարդյունաբերություն, թե օգտակար հանածոների վերամշակում, աշխատանքային պայմանները համեմատաբար ծանր են, իսկ սարքավորումների պահանջները՝ շատ բարձր։Օրինակ, ցեխի պոմպը, որն օգտագործվում է միջին և պոչամբարների տեղափոխման համար, փրփուրի պոմպը խտանյութի և ցեխի տեղափոխման համար, երկար լիսեռ պոմպը կոյուղու մաքրման համար, հանքի դրենաժային պոմպը և այլն:
Victor-ը կարող է ապահովել առաջադեմ կնքման և օժանդակ համակարգ, որը կօգնի հաճախորդներին նվազեցնել պահպանման ծախսերը, երկարացնել սպասարկման ցիկլը և ապահովել սարքավորումների անվտանգ և հուսալի շահագործումը: