Ցելյուլոզա և թղթի արդյունաբերություն

Ցելյուլոզա և թղթի արդյունաբերություն

Ցելյուլոզա և թղթի արդյունաբերություն

Թղթի արդյունաբերության մեջ մեծ թվով մեխանիկական կնիքներ են անհրաժեշտ պոմպային, զտման, զտման, միջուկի, սև և սպիտակ լուծույթի, քլորի և ծածկույթի խառնման համար:
Վերջին տարիներին թղթի արտադրության և թղթի պատրաստման գործընթացի շարունակական աճի, ինչպես նաև թղթի արտադրության և թղթի արտադրության թափոնների պահանջարկի աճի պայմաններում անհրաժեշտ է բավարարել թղթի արտադրության արդյունաբերության պահանջարկը ավելի լավ օգտագործման համար: կեղտաջրերի.